Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia 15/1999 Lege Organikoan -Norberaren Datuak Babestekoan- zehazten den disoziazio-prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.

separador
2018. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
27/04/2018
 horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen ari zaio pertsona bati dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatzeko ebazpena berrikusteko. Arartekoaren 2018S-2459-17 ebazpena, 2018ko apirilaren 27koa; horren bidez,
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen ari  zaio pertsona bati dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatzeko ebazpena berrikusteko. Arartekoaren 2018S-2459-17 ebazpena, 2018ko apirilaren 27koa; horren bidez,
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen ari  zaio pertsona bati dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatzeko ebazpena berrikusteko.
24/04/2018
 Horren bidez, Lanbideri gomendatzen zaio erabaki hauek berrazter ditzala: herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi baterako eteteko ebazpena eman izana eta bidegabe jasotako zenbateko batzuk erreklamatu izana. Arartekoaren 2018R-2066-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 24koa. Horren bidez, Lanbideri gomendatzen zaio erabaki hauek berrazter ditzala: herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi baterako eteteko ebazpena eman izana eta bidegabe jasotako zenbateko batzuk erreklamatu izana. Arartekoaren 2018R-2066-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 24koa. Horren bidez, Lanbideri gomendatzen zaio erabaki hauek berrazter ditzala: herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi baterako eteteko ebazpena eman izana eta bidegabe jasotako zenbateko batzuk erreklamatu izana.
23/04/2018
 Horren bidez, Pauleko Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio auzolanen ordenantzaren edukia berrikusteko eta hori behar bezala izapidetzeko. Arartekoaren 2018R-2790-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 23koa. Horren bidez,Pauleko Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio auzolanen ordenantzarenedukia berrikusteko eta hori behar bezala izapidetzeko. Arartekoaren 2018R-2790-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 23koa. Horren bidez,Pauleko Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio auzolanen ordenantzarenedukia berrikusteko eta hori behar bezala izapidetzeko.
20/04/2018
 Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi dizkion ebazpena berrazter dezala. Arartekoaren 2018R-41-18 Ebazpena, 2018ko apirilaren 20koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi dizkion ebazpena berrazter dezala. Arartekoaren 2018R-41-18 Ebazpena, 2018ko apirilaren 20koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi dizkion ebazpena berrazter dezala.
18/04/2018
 Horren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari iradokitzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria aitortzeko eskaeraren ukapena berrikus dezala. Arartekoaren 2018S-2079-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 18koa. Horren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari iradokitzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria aitortzeko eskaeraren ukapena berrikus dezala. Arartekoaren 2018S-2079-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 18koa. Horren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari iradokitzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria aitortzeko eskaeraren ukapena berrikus dezala.
17/04/2018
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen bat berrazter dezan. Arartekoaren 2018R-2584-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen bat berrazter dezan Arartekoaren 2018R-2584-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen bat berrazter dezan
17/04/2018
 Horren bidez, Zallako Udalari gomendatzen zaio udal inprimakietan datu pertsonalak tratatzeari buruzko informazio-klausularen edukia aldatzeko, baita inprimaki horietan bildutako datuen tratamenduaren xedearen edukia argi eta garbi jakinaraz dadin bermatzeko ere. Arartekoaren 2018R-2438-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren bidez, Zallako Udalari gomendatzen zaio udal inprimakietan datu pertsonalak tratatzeari buruzko informazio-klausularen edukia aldatzeko, baita inprimaki horietan bildutako datuen tratamenduaren xedearen edukia argi eta garbi jakinaraz dadin bermatzeko ere. Arartekoaren 2018R-2438-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren bidez, Zallako Udalari gomendatzen zaio udal inprimakietan datu pertsonalak tratatzeari buruzko informazio-klausularen edukia aldatzeko, baita inprimaki horietan bildutako datuen tratamenduaren xedearen edukia argi eta garbi jakinaraz dadin bermatzeko ere.
13/04/2018
 Horren bidez, Gasteizko Udalari iradokitzen zaio herritar bati gizarte larrialdietarako laguntzak ukatzeko arrazoiak berrazter ditzala. Arartekoaren 2018S-1384-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa. Horren bidez, Gasteizko Udalari iradokitzen zaio herritar bati gizarte larrialdietarako laguntzak ukatzeko arrazoiak berrazter ditzala. Arartekoaren 2018S-1384-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa. Horren bidez, Gasteizko Udalari iradokitzen zaio herritar bati gizarte larrialdietarako laguntzak ukatzeko arrazoiak berrazter ditzala.
13/04/2018
 Horren bitartez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar baten diru-sarrerak bermatzeko errentaren iraungipena indargabetu dezan. Izan ere, egiaztatu da bigarren etenaldiak ez duela behar adinako lege babesik, eta ondorioztatu da iraungitze horrek dakartzan ondorioak neurriz kanpokoak direla eta ez datozela bat adingabearen interes gorena errespetatzearekin. Arartekoaren 2018R-2131-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa. Horren bitartez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar baten diru-sarrerak bermatzeko errentaren iraungipena indargabetu dezan. Izan ere, egiaztatu da bigarren etenaldiak ez duela behar adinako lege babesik, eta ondorioztatu da iraungitze horrek dakartzan ondorioak neurriz kanpokoak direla eta ez datozela bat adingabearen interes gorena errespetatzearekin. Arartekoaren 2018R-2131-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa. Horren bitartez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar baten diru-sarrerak bermatzeko errentaren iraungipena indargabetu dezan. Izan ere, egiaztatu da bigarren etenaldiak ez duela behar adinako lege babesik, eta ondorioztatu da iraungitze horrek dakartzan ondorioak neurriz kanpokoak direla eta ez datozela bat adingabearen interes gorena errespetatzearekin.
11/04/2018
 Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko ebazpena berrikusi dezala Arartekoaren 2018R-1166-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 11koa. Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko ebazpena berrikusi dezala Arartekoaren 2018R-1166-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 11koa. Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko ebazpena berrikusi dezala

1247 eduki, 125 orritan

Aurrekoa Aurrekoa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Hurrengoa Hurrengo orrira joan
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad