Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4.5 artikuluan eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan zehazten den seudonimizazio prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.
separador
2009. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
20/04/2009
 Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio bere espedientetik ken dezala genero indarkeriaren biktimak diren emakumeei laguntzeko zerbitzuaren txosten bat, honek sortutako kalteak zuzen ditzala baita aurrerantzean txostenak egiteko irizpideak ere. Txosten horrek delitua delitu horretatik absolbitutako pertsona bati egozten zion. Arartekoaren ebazpena, 2009ko apirilaren 20koa. Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio bere espedientetik ken dezala genero indarkeriaren biktimak diren emakumeei laguntzeko zerbitzuaren txosten bat, honek sortutako kalteak zuzen ditzala baita aurrerantzean txostenak egiteko irizpideak ere. Txosten horrek delitua delitu horretatik absolbitutako pertsona bati egozten zion. Arartekoaren ebazpena, 2009ko apirilaren 20koa. Horren bidez, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politikaren eta Gizarte Zerbitzuen Sailari gomendatzen zaio bere espedientetik ken dezala genero indarkeriaren biktimak diren emakumeei laguntzeko zerbitzuaren txosten bat, honek sortutako kalteak zuzen ditzala baita aurrerantzean txostenak egiteko irizpideak ere. Txosten horrek delitua delitu horretatik absolbitutako pertsona bati egozten zion.
2008. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
11/12/2008
 Laudioko jaietan -San Roke Kofradiako- ermandade bazkarian emakumeek parte hartzeari buruzko esku-hartzeari amaiera ematen diona. Ebazpena 1116-2008 Ebazpena 1116-2008
09/07/2008
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala seme-alabak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi laburtua hartzen duten langileen artean zergatik ematen zaien laguntza handiagoa gizonei emakumeei baino. Arartekoaren ebazpena, 2008ko uztailaren 9koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala seme-alabak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi laburtua hartzen duten langileen artean zergatik ematen zaien laguntza handiagoa gizonei emakumeei baino. Arartekoaren ebazpena, 2008ko uztailaren 9koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari gomendatzen zaio berrikus dezala seme-alabak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi laburtua hartzen duten langileen artean zergatik ematen zaien laguntza handiagoa gizonei emakumeei baino.
01/07/2008
 Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Kontseilua osatzerakoan ordezkaritza orekatuaren printzipioa aplikatzeari buruzkoa. Arartekoaren ebazpena, 2008ko uztailaren 1ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Kontseilua osatzerakoan ordezkaritza orekatuaren printzipioa aplikatzeari buruzkoa. Arartekoaren ebazpena, 2008ko uztailaren 1ekoa, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Kontseilua osatzerakoan ordezkaritza orekatuaren printzipioa aplikatzeari buruzkoa.
14/03/2008
 Horren bidez, Arabako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari gomendatzen zaio kexaren adierazle den langileari baimena eman diezaiola haurdunalditik eratorritako aldi baterako ezintasunarekin bat egin zuen 2006ko oporraldiaz gozatzeko. Arartekoaren ebazpena, 2008ko martxoaren 14koa, Arabako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari egina - 133 Kb. Arartekoaren ebazpena, 2008ko martxoaren 14koa, Arabako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeari egina - 133 Kb.
2007. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
16/10/2007
 horren bidez, Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautapen prozesuaren deialdiari buruzko bere jarduera amaitu du Arartekoaren ebazpena, 2007ko urriaren 16koa; horren bidez, Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautapen prozesuaren deialdiari buruzko bere jarduera amaitu du Arartekoaren ebazpena, 2007ko urriaren 16koa; horren bidez, Ertzaintzaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautapen prozesuaren deialdiari buruzko bere jarduera amaitu du
2006. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
29/08/2006
  22/06 ebazpena - 79 KB 22/06 ebazpena - 79 KB
27/06/2006
 Irungo Udalari egina, helburu hauekin:

1. Irungo herritarrentzat berdintasunezko jai esparru bat lor dezan eta beharrezkoak diren ekintza positiboko neurri guztiak zuzen ditzan, formalki eta materialki. neurri horien artean dago berdintasunean oinarritutako jai-egitaraua zabaltzea.

2. Bertan behera utz dezan alarde tradizional deritzan jarduera pribatuari era material edo sinbolikoan laguntzeko edozein udal ekintza, alarde horrek ez baitu emakumeen partaidetzarik onartzen.
19/06 ebazpena - 96 KB 19/06 ebazpena - 96 KB
2005. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
11/08/2005
 Hondarribiko Udalari egina, xede hauekin:
1. Gizon eta emakumeentzako berdintasunezko jai-gune bat sortzeko ardura beregana dezan, Alarde publikoa iragarriz edota Alarde Fundazioari jada baimendu dion alardean Jaizkibel Konpainia sar dadin sustatuz. Horretarako, baldintza honen mende jarri beharko du baimen hori: ez dadila sexuagatik bereizketarik egin, emakumeen eta gizonen berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legeko 3.1 b) eta 25.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.
2. Gutxiengoekin baketsua eta errespetuzkoa izango den jai giroa bermatzeko orduan, erakunde gisa duen erantzukizuna bere gain har dezan, jaietan jendeak Jaizkibel Konpainiako pertsonekin portaera gizabidezkoa eta demokratikoa izan dezala eskatuz, eta, urte osoan zehar, oraingo iritzi-egoera aldarazteko sentsibilizazio jarduerak eta kanpainak eginez, emakumeen eta gizonen berdintasuna onartzeko jarreretara iristeko.
15/05 ebazpena - 78 KB 15/05 ebazpena - 78 KB
01/06/2005
 Irungo Udalari egina, helburu hauekin:
1. Baldintza bat jar diezaiola emakumeak baztertzen dituen Alardea antolatzeko emandako baimenari: Alardea emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Euskal Legeari egokitzea, emakumeen berdintasunezko partaidetza ezinbesteko baldintza gisa exijituz.
2. Bere gain har dezala berdintasunezko Alardea prestatzeko ardura, herri Alardea iragarriz edo alarde mistoa diruz lagundu eta baimentzeko eskabideak onartuz.
3. Bere kontrol-ahalmena erabil dezala, jaiak dirauen bitartean, berdintasunezko Alardea aldezten duten pertsonen kontrako indarkeria-gune bihurtzen diren establezimenduak irekitzea eragozteko, eta erakunde moduan, urte osoan zehar, sentsibilizazio-kanpainak abiaraz ditzala, iritzi publikoa jaien alorrean emakumeen eta gizonen berdintasuna onartzeko jarreretarantz aldaraz dadin.
6/05 ebazpena - 87 KB 6/05 ebazpena - 87 KB

20 eduki, 2 orritan

Aurrekoa Aurrekoa 1 2
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad