JARDUERAK

EUSKO JAURLARITZAK ARARTEKOAREN GOMENDIO BAT ONARTU DU, ETA BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZA ALOKATU BATEAN HOZKAILU BAT KONPONTZEAGAITIK EMANDAKO FAKTURA ORDAINDU DU.

Vitoria-Gasteiz 25/02/2020

Herritar batek Arartekoari azaldu zion ez zegoela ados Alokabide sozietate publikoaren erabaki honekin: babes publikoko bere etxebizitza alokatuan hozkailua konpontzeagatik emandako faktura ez ordaintzea. Kexagileak alokairu-kontratuaren kopia bat eman zigun. Kontratua 2016ko maiatzean sinatu zuen Alokabiderekin, 3 urteko iraupena zuen eta hilean 211,04 euro ordaintzen zituen. Adierazi zigunez, hozkailua 2018ko urtarrilean hondatu zen, eta erabiltzerik ez zeukanez, konpon zezan eskatu zion sozietate publiko horri. Informazio hori bidali ondoren, konponketa premiazkoa zenez gero, teknikari ofizial batekin harremanetan jarri zen, etxetresna elektriko hori ahalik eta lasterren konpontzeko. Hala, ...

ARARTEKOAK GOMENDIOA EGIN ONDOREN, EUSKO JAURLARITZAREN ETXEBIZITZA SAILAK BALIOGABETU EGIN DU ETXEBIDEREN ERREGISTROAN EMANDAKO BAJA BAT

Vitoria-Gasteiz 21/02/2020

Herritar batek Arartekoari azaldu zionez, Etxebizitza Sailaren Gipuzkoako lurralde ordezkariak baja eman zion "Etxebide" Etxebizitza Babestuaren Eskatzaileen Erregistroan, uste baitzuen berak uko egin ziola babes publikoko etxebizitza bat alokairuan hartzeko esleipenari, eta ez zegoen ados erabaki horrekin. Kexa-idazkian, kexagileak adierazi zuen bere udalerriko gizarte-zerbitzuen helbidea eman zuela, egoera zailean zegoelako eta, batez ere, bizileku egonkorra izateko aukerarik ez zeukalako. Egiaz, kexagileak agiriak emanez egiaztatu zuen Etxebiden izena emateko eskaera telematikoki egin zela, oinarrizko gizarte-zerbitzuetatik beretatik. Orobat, azaldu zuen guraso bakarreko bizikidetza-unitate ...

ARARTEKOAK ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILARI GOMENDATU DIO PRESTAZIO EKONOMIKOAK JASO ETA MANTENTZEKO ORDUAN, BEHAR BEZALA HAZTA DEZALA EMAKUME BATZUEK NOZITZEN DUTEN GENERO-INDARKERIAZKO EGOERA

Vitoria-Gasteiz 13/02/2020

Azken urteotan Arartekoak kexa asko izapidetu ditu Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) eta etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) jasotzeko eskubidea eten, amaitu, ukatu edo ez berritzeari buruz. Izan ere, Lanbidek, prestazio horiek jasotzeko eskubidea izan eta mantendu ahal izateko, modu hedagarrian interpretatzen du "eduki ekonomikoko eskubide bat baliarazteko" baldintza eta betebeharra (araudian xedatutakoa) ez betetzea. Bizikidetza-unitate gehienak guraso bakarrekoak dira, umeak dituzte beren ardurapean, judizialki ezarritako neurriak dituzte gurasoen eta seme-alaben artean, baina neurri horiek ez dira bete. Orobat, zailtasun handiak dituzte oinarrizko beharrak as ...
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad